Tavaraliikennelupa

Teksti Traficomin sivuilta:

Tavaraliikenneluvan hakeminen ja lupaan liittyvät muutokset

Tavaraliikenneluvan nojalla saat harjoittaa ammattimaista tavarankuljetusta kokonaismassaltaan yli 3 500 kg ajoneuvolla ja yhdistelmällä. Liikenteen palveluista annetussa laissa tavaraliikenneluvalla tarkoitetaan tavaraliikenteen yhteisölupaa. Uutena hakijana sinulle myönnetään yhteisölupa ja sille haettu määrä ajoneuvokohtaisia jäljennöksiä. Lupa myönnetään 10 vuodeksi. Liikenteen turvallisuusvirasto Traficomin myöntämän yhteisöluvan nojalla saat harjoittaa ammattimaista tavarankuljetusta Manner-Suomessa ja lisäksi kansainvälistä tavarankuljetusta muissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa (ETA-maissa).

Ilmoitus tavaraliikenteen harjoittamisesta

Jos suoritat tavarankuljetusta myös sellaisella ajoneuvolla tai -yhdistelmällä, jonka kokonaismassa on yli 2 000 kg, mutta enintään 3 500 kg, tavaraliikenneluvan haltijana sinun tulee tehdä tavaraliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Trafille. Ilmoitus on yrityskohtainen. Oikeus harjoittaa tavaraliikennettä alkaa, kun ilmoitus on saapunut Trafiin.

Käytä tätä palvelua, kun

Teet uuden yhteisölupahakemus.
Haet yhteisöluvan lisäjäljennöksiä.
Haet yhteisöluvan uusimista.
Haet kotimaan tavaraliikennelupaa.
Haet kotimaan tavaraliikenneluvan uusimista.
Teet luvanhaltijan nimen-/osoitteenmuutoksen.
Teet luvanhaltijan yritysmuodon muutoksen. esim. toiminimestä osakeyhtiöksi.
Teet liikenteestä vastaavan henkilön muutoksen.
Haet uutta liikennelupaa kadonneen/tuhoutuneen tilalle.
Haet uutta liikenneluvan jäljennöstä kadonneen/tuhoutuneen tilalle.
Teet ilmoituksen liikennöinnin lopettamisesta.
Teet ilmoituksen taksiliikenteen harjoittamisesta.
Teet ilmoituksen tavaraliikenteen harjoittamisesta kokonaismassaltaan yli 2 000 ja enintään 3 500 kg:n ajoneuvolla/-yhdistelmällä.


Hakemuksen liitteet:

Jos haet uutta lupaa, lisälupia tai luvan uusimista, hakemukseen tulee pääsääntöisesti liittää selvitys hakijan vakavaraisuudesta. Vakavaraisuus tulee osoittaa myös yritysmuodon muutosta koskevan hakemuksen yhteydessä. Vakavaraisuus voidaan osoittaa HT-, KHT- tai JHT -tilintarkastajan antamalla todistuksella hakijan taloudellisista voimavaroista ja/tai pankkivakuudella (so. pankkitakaus tai tilipanttaus). Pankkivakuus tulee toimittaa Traficomillepostitse alkuperäisenä kappaleena. (muista lähettää kirjattuna)

Hakijan/liikenteestä vastaavan henkilön ammatillisen pätevyyden osoittava todistusjäljennös tulee yleensä toimittaa vain, jos hakijalla/liikenteestä vastaavalla henkilöllä ei ole aiempia, tavaraliikennelupiin liittyviä vastuita luvanhaltijana tai liikenteestä vastaavana henkilönä, ja jos henkilön ammatillinen pätevyys on saatu ennen 1.9.2006.

Toimi näin

Nopeimmin saat vireille tavaralupahakemuksen, tavaralupaan liittyvän muutospyynnön tai ilmoittautumisen tekemällä sen sähköisesti palvelulähdön kautta.

Lähetä tulostettu lomake tavaraliikenneluvan hakijan taloudellisten voimavarojen todistamiseksi sekä mahdolliset liitteet osoitteeseen Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikenneluvat, PL 320, 00101 Helsinki.

Lupahakemuksen käsittelyaika

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tavoitteena on, että liikennelupien osalta 90% hakemuksista on käsitelty 10 työpäivän sisällä, jonka jälkeen hakemus postitetaan asiakkaalle. Lisäselvitys-/täydennyspyyntö katkaisee aina käsittelyajan laskennan.

Lupapäätöksen ja laskun toimitus

Lupapäätös liitteineen postitetaan hakemuksessa ilmoittamaasi osoitteeseen. Lupapäätökseen liittyvä lasku postitetaan sinulle myöhemmin erikseen.

Vaihtoehtoiset palvelukanavat

Tulostettava lomake, lähetä tulostettu tavaraliikennelupahakemus sekä mahdolliset liitteet osoitteeseen Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikenneluvat, PL 320, 00101 Helsinki.

Tutustu myös nopeimpaan tapaan eli tee hakemus netissä, muista säilyttää hakemuskopio:

https://www.trafi.fi/tieliikenne/ammattiliikenne/liikenneluvat_trafiin/tavaraliikenneyrittajat

Lainsäädäntö

Laki liikenteen palveluista 320/2017

EU:n liikenteenharjoittaja-asetus (EY) 1071/2009

EU:n tavaraliikennelupa-asetus (EY) 1072/2009Ota yhteys Osmo Kalmari puhelin 0400-215219, tai lähetä sähköpostia osoitteeseen

osmo.kalmari@kalmariunion.com tai katso yhteystieto sarake ja lähetä sitä kautta yhteydenotto.

TEEMME KAIKEN PUOLESTASI!


Ota yhteyttä >>>