Tavaraliikennelupa

Teksti Traficomin sivuilta:

Tarkista luvan tarve

Ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä edellyttää tavaraliikennelupaa seuraavin poikkeuksin:


Traktorilla saa kuljettaa tavaraa ilman liikennelupaa, jos traktorin suurin sallittu nopeus on enintään 60 km/h. Henkilöliikenneluvan haltija saa kuljettaa tavaraa linja-autolla.

Manner-Suomessa tapahtuva ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan yli 2,5 tonnisella mutta enintään 3,5 tonnisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä edellyttää ilmoituksen tekemistä Traficomille.

Tavaraliikenteeseen ilmoittautuminen

  • Ilmoitus on yrityskohtainen, ei ajoneuvokohtainen.
  • Myös liikenneluvan haltijan tulee tehdä ilmoitus, jos se suorittaa ammattimaista tavarankuljetusta Manner-Suomessa yli 2,5 tonnisella
    mutta enintään 3,5 tonnisella
    ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä.


Ammattimaisen tavarankuljetuksen harjoittaminen kansainvälisessä tieliikenteessä kokonaismassaltaan yli 2,5 tonnin mutta enintään 3,5 tonnin moottoriajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä edellyttää kevyttä tavaraliikennelupaa.


Ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan enintään 2,5 tonnisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä ei edellytä liikennelupaa, eikä ilmoituksen tekemistä.


Näin osoitat vakavaraisuuden

Liikenneluvan haltijan tulee keskeytyksettä pystyä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan vuotuisen tilikauden aikana. Tästä syystä lupaa hakevan tulee osoittaa, että sillä on luvan nojalla harjoitettavaan toimintaan riittävät taloudelliset voimavarat eli hakijan on osoitettava
vakavaraisuutensa.


Tavaraliikenneluvan hakijan tulee osoittaa, että sillä on taloudellisia voimavaroja vähintään 9 000 € ensimmäisen auton osalta ja vähintään 5 000 € seuraavan auton osalta.


Kevyen tavaraliikenneluvan hakijan tulee osoittaa, että sillä on taloudellisia voimavaroja vähintään 1 800 € ensimmäisen auton osalta ja vähintään 900 € seuraavan auton osalta, kun haetaan pelkästään kevyttä tavaraliikennelupaa eikä hakijalle ole ennestään muita
liikennelupia. Jos yritys hakee kevyttä tavaraliikennelupaa ja sillä on lisäksi varsinainen tavaraliikennelupa ja/tai henkilöliikennelupa, osoitettava vakuusmäärä on 9 000 € ensimmäisen auton (kuorma-auto/linja-auto) osalta, 5000 euroa seuraavan auton (kuorma-auto/linja-auto) osalta ja 900 € haettavan kevyen tavaraliikenneluvan osalta.


Vakavaraisuutta osoitettaessa hakijan on osoitettava omaavansa riittävät taloudelliset voimavarat kaikkien voimassaolevien sekä haettavien tavara- ja henkilöliikennelupien osalta. Tavara- ja henkilöliikenneluvan osalta ensimmäisen auton vakuusmäärä 9 000 euroa edellytetään vain kerran, ei siis molempien lupalajien osalta erikseen.


Vakavaraisuus voidaan osoittaa auktorisoidun eli KHT-, HT- tai JHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön antamalla todistuksella hakijan taloudellisista voimavaroista ja/tai suomalaisen luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitoksen antamalla takaussitoumuksella (pankkitakaus) tai pankkitalletuksella (tilipanttaus).


Ota yhteyttä puhelimitse Osmo Kalmari 0400 215 219, lähetä sähköpostia osoitteeseen osmo.kalmari@kalmariunion.com tai täytä yhteystiedot sarakkeesta löytyvä lomake ja ota sen avulla meihin yhteyttä.

Teemme kaiken puolestasi!Ota yhteyttä >>>