LIIKENNELUPIEN MYÖNTÄMINEN SIIRTYY TRAFILLE 1.7.2018 ALKAEN

Maanantai 11.12.2017 - HT Osmo Kalmari

Liikenneluvat Trafiin 1.7.2018 (Trafin tiedote)

Liikennelupien eli tavara-, joukko- ja taksiliikennelupien siirto Elyiltä Trafille 1.7.2018 on osa liikenne- ja viestintäministeriön vetämää liikennepalvelulain kokonaisuudistusta. Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille.

Siirron vaikutukset liikennelupien hakemiseen ja uusimiseen ovat vähäiset. Liikennepalvelulaki sen sijaan tuo muutoksia erityisesti henkilöliikennelupien (entinen joukkoliikennelupa) sekä taksiliikennelupien haltijoille. 

Tavara- ja henkilöliikennelupien osalta mm.

  • joukkoliikenteen lupa muuttuu henkilöliikenneluvaksi
  • 1.7.2018 jälkeen haettu tai uusittu tavara- tai henkilöliikennelupa on voimassa 10 vuotta
  • lupaa voi käyttää myös taksiliikenteen harjoittamiseen ilmoittamalla siitä Trafille
  • henkilöliikennettä harjoittavalle tulee uusia digitalisaatiota tukevia velvoitteita kuten rajapintojen avaamista
  • tavaraliikenneluvan alaraja nousee 3500 kg:aan eli käytännössä pakettiautot vapautuvat luvanvaraisuudesta. Pakettiautolla tavaraliikennettä harjoittavan on kuitenkin ilmoittaudutava Trafille ja merkittävä rekisteriin, että ajoneuvo luvanvaraisessa käytössä

Taksiliikenteen puolella mm.

  • lupien määrää ei enää jatkossa säännellä
  • taksiliikennettä voi harjoittaa myös muulla kuin henkilöautolla
  • vaatimuksia tiedon avaamiseen rajapinnassa

Taksinkuljettajaksi haluavien pitää myös jatkossa suorittaa koe, mutta kurssia ei enää vaadita.

Taksimatkustajalle uudistus näkyy mm.

  • taksimatkan hintaa voi vaihdella esim. kellonajan, taksiyhtiön tai taksin tilaustavan mukaan
  • taksin tilaamiseen syntynee uusia mobiilipalveluita aikaisempaa enemmän

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Liikenneluvat ja Trafi 1.7.2018