Todistus liikenneluvan hakijan taloudellisista voimavaroista.

Toimitamme Traficomille tilintarkastajan antaman vahvistuksen tavara- ja henkilöliikenneluvan hakijan taloudellisista voimavaroista. Taloudelliset voimavarat on oltava vähintään 9 000 euroa ensimmäisen auton osalta ja 5 000 euroa jokaisen seuraavan auton osalta, mikäli moottoriajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän sallittu kokonaismassa on yli 3,5 tonnia. Hakijan on osoitettava, että hänellä on tarvittavat taloudelliset resurssit kaikkiin voimassa oleviin ja uusiin tavara- ja henkilöliikennelupiin. Mikäli yrityksesi viimeiseen tilinpäätökseen perustuva varallisuus ei riitä tarvittaviin lupiin, voimme tehdä tiettyjä oikaisuja omaan pääomaan, eli varat miinus velat periaatteella.


Kevyen tavaraliikenneluvan hakevan yrityksen on esitettävä vähintään 1 800€ taloudelliset voimavarat ensimmäisen auton osalta ja 900€ seuraavien autojen osalta. Kevyttä tavaraliikennelupaa voi hakea, mikäli moottoriajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän sallittu kokonaismassa on yli 2,5 tonnia, mutta enintään 3,5 tonnia.


Vakavaraisuus voidaan osoittaa auktorisoidun eli KHT-, HT- tai JHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön antamalla todistuksella hakijan taloudellisista voimavaroista ja/tai suomalaisen luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitoksen antamalla takaussitoumuksella (pankkitakaus) tai pankkitalletuksella (tilipanttaus).


Otathan rohkeasti yhteyttä niin autamme sinua.

logo.jpg