Todistus liikenneluvan hakijan taloudellisista voimavaroista ja lupahakemus

Tavara- ja joukkoliikennelaissa sekä Liikenne- ja Viestintäministeriön asetuksessa edellytetään, että liikenneluvan hakijalla tai haltijalla on käytettävissään riittävästi varoja liikenteen harjoittamiseen keskeytyksettä ja sen asianmukaiseen hoitamiseen.

Tämän osoittaaksesi tarvitset vakavaraisuustodistuksen eli Todistus tavara- ja joukkoliikenneluvan hakijan taloudellisista voimavaroista, jolloin sinun ei tarvitse antaa Traficomille tuhansien eurojen pankkitalletusta (rahapanttaus) tai pankkitakausta. Tarvitset nämä rahat yrityksesi pyörittämiseen.

Tavaraliikenne- ja joukkoliikenneluvan osalta vaadittava varallisuus on 9.000 euroa ensimmäiseltä autolta ja seuraavilta 5.000 euroa.

Olipa kyseessä tavaraliikennelupa, joukkoliikennelupa niin meiltä saat lupahakemukseen tarvitsemasi todistuksen taloudellista voimavaroista varsin nopealla aikataululla. Samalla kertaa onnistuu myös lupahakemuksen laatiminen kauttamme.

Lyhyesti:

- Lupien myöntäminen siirtyi Trafille 1.7.2018 alkaen ja 1.1.2019 uusi nimi on Traficom.

- Ennen 1.7.2018 myönnetyt luvat ovat voimassa 5 vuotta,

- Uudet luvat ovat voimassa 10 vuotta, mutta huolehdi jatkossa että tulevissa tilinpäätöksissä riittävä varallisuus säilyy eli oma pääoma =varat miinus velat!

- Uusi yhtiö ei saa lupia todistuksen perusteella vaan siinä vaaditaan pankkitakaus tai -talletus. Uuden yhtiön on osoitettava viimeisimmän tilinpäätöksen avulla että varat miinus velat ovat vähintään autolupien määrän verran eli 1. autosta 9.000 euroa ja seuraavista 5.000 euroa.

- Merkkaa kalenteriin milloin lupa vanhenee ja hae viimeistään kuukautta ennen uusintalupia ja toimita myös ajoissa tilintarkastajallemme tilinpäätöstiedot, jotta voimme ajoissa toimittaa Traficomille erikseen todistuksen voimavaroista selvityksineen ja laskelmineen.

- Kuljetusyrittäjän yhtiömuodon muutos: Huolehdi, että yhtiömuodon muutostilanteessa esimerkiksi toiminimestä osakeyhtiöksi, toiminimestä ky:ksi, ky:stä osakeyhtiöksi apporttina tehtynä eli varat siirtyvät varoineen ja velkoineen uudelle yhtiömuodolle, jolloin varoja on riittävästi (varat miinus velat) myös varojen osalta liikennelupaa varten.

- Teemme kuljetusyrittäjille paljon yhtiömuodon muutoksia ja huomioiden etenkin Traficomin vaatimuksen varojen osalta, jotta todistus voimavaroista on mahdollinen.

- Lähetä meille viimeisin vahvistettu tilinpäätös allekirjoituksin, josta on toimitettu verottajalle veroilmoitus tai välitilinpäätös allekirjoituksin, joka on laadittu samoin perustein kuin virallinen tilinpäätös.

- Teemme tarvittaessa samalla lupahakemuksen sähköisesti Traficomille.

- Yrityksen omistajien, osakkaiden, hallituksen jäsenten tai toimitusjohtajan henkilökohtaisia takauksia tai omaisuutta ei huomioida varallisuutta laskettaessa. Tämä on askarruttanut paljon kuljetusyrittäjiä henkilöyhtiöiden osalta, koska he joutuvat vastaamaan yhtiön toiminnasta koko henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Klikkaa lisätiedot Traficomin sivuilta: www.traficom.fi


Haluatko kuulla lisää palveluistamme, soita Osmo Kalmari 0400-215219 tai osmo.kalmari@kalmariunion.com

logo.jpg