Joukkoliikennelupa ja yhtiön varallisuus lupia varten

Teksti Traficomin sivuilta:


Tarkista luvan tarve

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä linja-autolla Manner-Suomessa edellyttää liikennepalvelulain mukaan henkilöliikennelupaa. Linja-auto on ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi paikkoja vähintään 9 matkustajalle.


Ilman henkilöliikennelupaa saa tietyin edellytyksin suorittaa konsernin, siihen verrattavan yhtymän tai julkisyhteisön sisäisiä henkilökuljetuksia sekä kuljettaa henkilöitä kunnan tai muun julkisyhteisön järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvana kuljetuksena.Näin osoitat vakavaraisuuden

Liikenneluvan haltijan tulee keskeytyksettä pystyä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan vuotuisen tilikauden aikana. Tästä syystä lupaa hakevan tulee osoittaa, että sillä on luvan nojalla harjoitettavaan toimintaan riittävät taloudelliset voimavarat eli hakijan on osoitettava vakavaraisuutensa. Hakijan tulee osoittaa, että sillä on taloudellisia voimavaroja vähintään 9 000 € ensimmäisen auton osalta ja vähintään 5 000 € per seuraava auto.


Vakavaraisuutta osoitettaessa hakijan on osoitettava omaavansa riittävät taloudelliset voimavarat kaikkien voimassaolevien sekä haettavien tavara- ja henkilöliikennelupiensa osalta. Ensimmäisen auton vakuusmäärä 9 000 euroa edellytetään vain kerran, ei siis molempien lupalajien osalta erikseen.


Vakavaraisuus voidaan osoittaa auktorisoidun eli KHT-, HT- tai JHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön antamalla todistuksella hakijan taloudellisista voimavaroista ja/tai suomalaisen luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitoksen antamalla takaussitoumuksella (pankkitakaus) tai pankkitalletuksella (tilipanttaus).


Ota yhteyttä puhelimitse Osmo Kalmari 0400 215 219, lähetä sähköpostia osoitteeseen osmo.kalmari@kalmariunion.com tai täytä yhteystiedot sarakkeesta löytyvä lomake ja ota sen avulla meihin yhteyttä.

Teemme kaiken puolestasi!