Joukkoliikennelupa ja lupahakemus

Nämä sivut löytyvät Traficomin sivuilta:


Henkilöliikenneluvan hakeminen ja lupaan liittyvät muutokset

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä linja-autolla Manner-Suomessa edellyttää liikennepalvelulain mukaan henkilöliikennelupaa. Linja-auto on ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi paikkoja vähintään 9 matkustajalle. Uutena hakijana sinulle myönnetään yhteisölupa ja sille haettu määrä ajoneuvokohtaisia jäljennöksiä. Lupa myönnetään 10 vuodeksi. Liikenteen turvallisuusvirasto Traficomin myöntämän yhteisöluvan nojalla saat harjoittaa myös kansainvälistä linja-autoliikennettä Euroopan yhteisön alueella ja Norjassa.

Luvanhaltijana sinulla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Traficomille tapahtuneet muutokset luvan myöntämisen edellytyksissäsi tai yhteystiedoissasi.

Ilmoitus taksiliikenteen harjoittamisesta

Henkilöliikenneluvan nojalla saat harjoittaa taksiliikennettä. Luvanhaltijana sinun tulee kuitenkin tehdä taksiliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Traficomille. Jos sinulla on jo voimassa oleva henkilöliikennelupa, sinun tulee merkitä luvan numero ilmoitukseen. Ilmoitus on yrityskohtainen. Jos sinulla ei ole vielä voimassaolevaa henkilöliikennelupaa, oikeutesi harjoittaa taksiliikennettä alkaa, kun sinulle on myönnetty liikennelupa.

Ilmoitus tavaraliikenteen harjoittamisesta

Henkilöliikenneluvalla saat kuljettaa tavaraa linja-autolla. Jos suoritat tavarankuljetusta jollain muulla, kuin linja-autolla ja käyttämäsi kyseisen ajoneuvon tai yhdistelmän kokonaismassa on yli 2 000 kg, mutta enintään 3 500 kg, henkilöliikenneluvan haltijana sinun tulee tehdä tavaraliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Trafille. Ilmoitus on yrityskohtainen. Oikeus harjoittaa tavaraliikennettä alkaa, kun ilmoitus on saapunut Trafiin.

Käytä tätä palvelua, kun

Teet uuden yhteisölupahakemus,
Haet yhteisöluvan lisäjäljennöksiä,
Haet yhteisöluvan uusimista,
Teet luvanhaltijan nimen-/osoitteenmuutoksen,
Teet luvanhaltijan yritysmuodon muutoksen,
Teet liikenteestä vastaavan henkilön muutoksen,
Haet uutta liikennelupaa kadonneen/tuhoutuneen tilalle,
Teet ilmoituksen liikennöinnin lopettamisesta,
Teet ilmoituksen taksiliikenteen harjoittamisesta,
Teet ilmoituksen tavaraliikenteen harjoittamisesta kokonaismassaltaan yli 2 000 ja enintään 3 500 kg:n ajoneuvolla/-yhdistelmällä,

Hakemuksen liitteet:

Jos haet uutta lupaa, lisälupia tai luvan uusimista, hakemukseen tulee pääsääntöisesti liittää selvitys hakijan vakavaraisuudesta. Vakavaraisuus tulee osoittaa myös yritysmuodon muutosta koskevan hakemuksen yhteydessä. Vakavaraisuus voidaan osoittaa HT-, KHT- tai JHT -tilintarkastajan antamalla todistuksella hakijan taloudellisista voimavaroista ja/tai pankkivakuudella (so. pankkitakaus tai tilipanttaus). Pankkivakuus tulee toimittaa Traficomille postitse alkuperäisenä kappaleena.

Hakijan/liikenteestä vastaavan henkilön ammatillisen pätevyyden osoittava todistusjäljennös tulee yleensä toimittaa vain, jos hakijalla/liikenteestä vastaavalla henkilöllä ei ole aiempia, henkilöliikennelupiin liittyviä vastuita luvanhaltijana tai liikenteestä vastaavana henkilönä, ja jos henkilön ammatillinen pätevyys on saatu ennen 1.1.2007.

Toimi näin

Nopeimmin saat vireille henkilölupahakemuksen, henkilölupaan liittyvän muutospyynnön tai ilmoittautumisen tekemällä sen sähköisesti palvelulähdön kautta.

Lähetä tulostettu lomake henkilöliikenneluvan hakijan taloudellisten voimavarojen todistamiseksi sekä mahdolliset liitteet osoitteeseen Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikenneluvat, PL 320, 00101 Helsinki.

Hinta

Henkilöliikennelupa sisältäen yhden jäljennöksen: 105 €Henkilöliikennelupa kadonneen tai tuhoutuneen tilalle: 105 €Henkilöliikenneluvan jäljennös kadonneen tai tuhoutuneen tilalle: 105 €Ilmoittautuminen taksiliikenteen harjoittajaksi: 50 €Ilmoittautuminen tavaraliikennettä harjoittajaksi ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka kokonaismassa on yli 2 000 kg, mutta enintään 3 500 kg: 50 €Luvan voimassaoloaikana liikennelupaan tehtävät muutokset sisältyvät vuosimaksuun (80 €)

Lupahakemuksen käsittelyaika

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tavoitteena on, että liikennelupien osalta 90% hakemuksista on käsitelty 10 työpäivän sisällä, jonka jälkeen hakemus postitetaan asiakkaalle. Lisäselvitys-/täydennyspyyntö katkaisee aina käsittelyajan laskennan.

Lupapäätöksen ja laskun toimitus

Lupapäätös liitteineen postitetaan hakemuksessa ilmoittamaasi osoitteeseen. Lupapäätökseen liittyvä lasku postitetaan sinulle myöhemmin erikseen.

Vaihtoehtoiset palvelukanavat

Tulostettava lomake, lähetä tulostettu henkilöliikennelupahakemus sekä mahdolliset liitteet osoitteeseen Traficom, Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikenneluvat, PL 320, 00101 Helsinki.

Tutustu myös

https://www.trafi.fi/tieliikenne/ammattiliikenne/liikenneluvat_trafiin/linja-autoliikenneyrittajat

Lainsäädäntö

Laki liikenteen palveluista 320/2017

EU:n liikenteenharjoittaja-asetus (EY) 1071/2009

EU:n joukkoliikennelupa-asetus 1073/2009