Todistus taloudellisista voimavaroista

Share |

Torstai 7.7.2016 - HT-tilintarkastaja Osmo Kalmari LJK


Liikenneluvan vakavaraisuusvaatimus

 

ELY-keskus muutti 1.7.2015 alkaen tavaraliikenteen ja linja-autoliikenteen liikenneluvan myöntämiseen liittyviä määräyksiä Euroopan Unionin säännösten mukaisiksi. Tämä merkitsi sitä, että myös niin kutsutut henkilöyhtiöt eli toiminimet, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, joutuivat esittämään tilinpäätöksissään oman pääoman riittävyyden, jotta auktorisoitu tilintarkastaja kykenee antamaan todistuksen taloudellisista voimavaroista.

Omaan pääomaan luetaan osakepääoma, arvonkorotusrahasto ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto. Lisäksi osakeyhtiöillä on monien vaatimusten jälkeen hyväksytty myös pääomalaina, joka katsotaan osakeyhtiölain mukaiseksi omaksi pääomaksi. Pääomalainaa ei ole yleensä henkilöyhtiöissä. Sen sijaan toimintavaraus olisi selvästi omaa pääomaa, josta vähennettäisiin verovaraus.

Oman pääoman ongelma

"Osakeyhtiöissä oman pääoman osoittaminen ei yleensä ole ongelmallista. Toisin on henkilöyhtiöissä, joissa oma pääoma on hyvin usein miinusmerkkinen yksityiskäytön vuoksi. Yksityiskäyttö vuositasolla saattaa olla isompaa mitä tilikauden aikana syntynyt voitto joka aiheuttaa tämän negatiivisen tilanteen", sanoo HT­ tilintarkastaja ja liikkeenjohdon konsultti Osmo Kalmari Kalmariunion Oy:stä.

Kalmarin mielestä vaikuttaa siltä, että EU:ssa ei kunnolla tunneta suomalaisia yhtiömuotoja osakeyhtiötä lukuun ottamatta. Tällöin on ymmärrettävää, että voimavarat lasketaan osakeyhtiössä omasta pääomasta. "Päättäjät eivät ole huomioineet sitä, että henkilöyhtiöissä vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat koko omaisuudellaan yrityksen veloista . Monet ovat perustuksiaan myöten pantanneet omakotitalonsa ja mökkinsä, ehkä jopa vanhempiensa ja muiden sukulaisten mökit yhtiönsä lainojen vakuudeksi", Kalmari kertoo. Hänen mukaansa monet yrittäjät antavat osa maksujen vakuudeksi henkilökohtaisen takauksen,  jotta kuljetuskalustoa kyetään riittävän nopeasti uusimaan vastaamaan tieliikenteen määräyksiä. "Jos henkilöyhtiöt voisivat osakeyhtiöiden tapaan maksaa omistajilleen palkkaa, ei oman pääoman negatiivisuus olisi niin iso vähäisemmän yksityiskäytön takia. Palkkamenot toki pienentäisivät tulosta", selvittää Osmo Kalmari.

Ratkaisuksi korjattu oma pääoma

Osmo Kalmarin mielestä paras ratkaisu henkilöyhtiöille olisi se, että varallisuuteen luettaisiin yrittäjän omat henkilökohtaiset varat ja velat sekä henkilöyhtiön varat ja velat käypään arvoon. Tämä olisi käytännössä selvitystilalaskelma, joka osoittaisi sen, onko yrittäjällä todellisesti mahdollisuus vastata velvoitteistaan. "Tämä olisi oikeudenmukainen laskelma henkilöyhtiöille", sanoo Kalmari. "Osakeyhtiöissä oman pääoman korjauksena pitäisi huomioida myös osakkaiden antamat pantit ja sitoumukset ja pantit yhtiön velkojen vakuudeksi."

Osmo Kalmari ehdottaa, että  liikenneluvan vakavaraisuusvaatimusta   varten yhtiön varat  määritettäisiin laskemalla yhteen oma pääoma, henkilökohtaiset varat ja velat käyvän arvon mukaan sekä annetut henkilökohtaiset  pantit ja  sitoumukset  yhtiön  puolesta . Näin saataisiin  niin sanottu korjattu yhtiön oma pääoma, joka  kertoisi vakavaraisuudesta liikennelupaa  haettaessa.

 

Avainsanat: Tavaraliikennelupa linja-autoliikennelupa joukkoliikennelupa


Kommentit

21.1.2021 13:00  Antero

Mielenkiintoinen kirjoitus. En ollutkaan kuullut tuollaisista säännösten muutoksista. Tuo että eri EU maissa on erilaisia yhtömuotoja ja tilintarkastus käytännöt vaihtelevat luo varmasti erilaisia haasteita tällaisten määräyksien muodostamisessa. Itselläkin on haaveissa oma kuljetusalan yrityksen perustaminen täällä Tampereella.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini